REHABILITÁCIA

REHABILITAČNÉ CVIČENIA

Po ochoreniach, zraneniach alebo operáciách, pri problémoch spojených s bolesťou sme často odkázaný na pomoc druhých. Náš život nie je úplný. Nie sme sami sebou. Možnosť, ako sa opäť postaviť na vlastné nohy a stať sa samostatným je intenzívne cvičiť. Naučiť telo to, čo zabudlo…jednoducho dostať sa späť do formy. U nás v REFREŠi pristupujeme k u každému individuálne. S prihliadnutí na ťažkosti, ktoré ste prekonali volíme správne cviky, aby ste sa mohli tešiť z dobrého a kvalitného života bez bolesti. Ak chcete byť opäť „FREŠ“, je to RE-FREŠ!

INDIVIDUÁLNY TRÉNING

Všetci chceme byt fit. Ale ako to dosiahnuť, keď nechcete navštevovať fitnescentrá, kde máte pocit, že sa na vás každý pozerá. Kde sa cítite medzi všetkými tými „svalovcami“ neisto a ako nemehlo. Poďte cvičiť s nami v REFREŠi! Individuálna hodina, kde všetko zostane medzi vami a trénerom. Nepodaril sa vám spraviť drep, padli ste z fitlopty pri cvičení – nám to nevadí, stáva sa to aj nám!!! Len cvičením a opakovaním toho, čo nám nejde sa zlepšujeme. V REFREŠi vám ukážeme cestu ako sa dostať do dobrej kondície. Ako trénovať… ako byť spokojný sám so sebou.